menu dblex
3bot
4skam
6ruelse
7ledsnad
8grämelse
penitens
själanöd
skrupler
10anfäktelse
skamkänsla
11anfäktelser
samvetskval
12botfärdighet
förkrosselse
18dagenefterstämning