menu dblex
3gas
rök
sky
4anda
damm
doft
fukt
luft
lukt
pyra
pysa
ryka
röka
ulma
5dampa
dimma
dofta
dunst
stoft
vapör
ångor
6töcken
7dammoln
8utdunsta
10vattenånga
11utdunstning
ångbehandla