menu dblex
4flit
iver
jäkt
möda
7strävan
ävlande
8ambition
10ambitioner
aspiration
bemödanden
12aspirationer
14ansträngningar