menu dblex
4usel
5infam
6neslig
7skamlös
vanärad
8skändlig
9avskyvärd
föraktlig
ohederlig
10vanfrejdad
11vanhederlig