menu dblex
4kysk
5orörd
sedig
6dygdig
hövisk
modest
redbar
redlig
sedlig
tuktig
7blygsam
präktig
sedesam
8dygdädel
hederlig
oskyldig
passande
9anständig
ordentlig
10jungfrulig
ofördärvad
11oskuldsfull
rekorderlig