menu dblex
3god
4klok
6bekväm
nyttig
riktig
rådlig
saklig
vettig
7brukbar
lämplig
tjänlig
8effektiv
fruktbar
gagnelig
opportun
passande
praktisk
9adapterad
användbar
rationell
10planmässig
pragmatisk
tidsenligt
tillämplig
11funktionell
fördelaktig
meningsfull
teleologisk
12meningsfylld
15funktionsduglig
16funktionalistisk