menu dblex
3frö
gry
sak
4fack
gods
gren
tema
text
5fråga
gebit
kropp
massa
motiv
punkt
stoff
titel
6embryo
medium
objekt
råvara
stomme
ärende
7element
föremål
kapitel
materia
problem
8fakultet
innehåll
läroämne
material
spörsmål
substans
9disciplin
grundämne
sköldpadd
vetenskap
10råmaterial
11beståndsdel
12arbetsstycke
14frågeställning