menu dblex
5doyen
äldre
6gammal
nestor
äldsta
8tidigast
9förstfödd
15ålderspresident