menu dblex
4född
5boren
danad
6duglig
lämpad
rustad
7lämplig
8passande
12kvalificerad