menu dblex
2
ha
3teg
4hysa
lott
mark
tomt
vret
ägas
ägor
5hålla
lycka
6hemman
inneha
7besitta
domäner
inrymma
jordbit
åtnjuta
9fastighet
10besittning
11jordegendom