menu dblex
Hittade 32 ord som rimmar på skolhusbyggnad
2byggnad
3kroppsbyggnad
nybyggnad
ombyggnad
påbyggnad
skolbyggnad
stadsbyggnad
tillbyggnad
träbyggnad
uppbyggnad
utbyggnad
4domstolsbyggnad
enplansbyggnad
huvudbyggnad
kontorsbyggnad
kyrkobyggnad
mangårdsbyggnad
meningsbyggnad
spårutbyggnad
tegelbyggnad
vägutbyggnad
överbyggnad
5industribyggnad
kunskapsuppbyggnad
lageruppbyggnad
parlamentsbyggnad
skolunderbyggnad
stationsbyggnad
tvåvåningsbyggnad
återuppbyggnad
6vattenkraftsutbyggnad
vattenkraftutbyggnad