menu dblex
Hittade 13 ord som rimmar på rikta
2bikta
dikta
plikta
rikta
sikta
strikta
svikta
vikta
3inrikta
likrikta
uppvikta
4dubbelvikta
enkelrikta