menu dblex
Hittade 85 ord som rimmar på jurisprudens
1Benz
bränns
ens
gräns
Jens
känns
läns
mens
spänns
tens
2demens
dispens
essens
frekvens
förbränns
kadens
kvittens
licens
lovens
luftens
nonsens
potens
sekvens
sentens
statens
stringens
tendens
valens
3abstinens
audiens
differens
diligens
eminens
existens
folkrättens
impotens
influens
kamratens
kompetens
koncernens
konferens
konkurrens
konsekvens
konsistens
konvergens
korrespondens
köparens
preferens
referens
residens
resistens
sanningens
statsrådens
styrelsens
säljarens
transcendens
turbulens
ägarens
överens
4amanuens
ambivalens
exportlicens
fastighetens
föreningens
försvarsmaktens
förvaltarens
hyresgästens
ingrediens
inkompetens
inkonsekvens
intelligens
konsumentens
konvalescens
lagstiftarens
lägenhetens
minimigräns
mottagarens
myndighetens
periodens
presskonferens
regeringens
5rättssäkerhetens
socialnämndens
7bostadsrättsföreningens
civilisationens