menu dblex
Hittade 126 ord som rimmar på driva
2bliva
diva
driva
giva
hiva
kliva
liva
riva
Shiva
skiva
skriva
viva
3aktiva
avliva
avskriva
bedriva
beskriva
bordsskiva
brödskiva
fiktiva
förbliva
fördriva
förskriva
glasskiva
gullviva
kräftskiva
massiva
naiva
pappskiva
passiva
renskriva
sjukskriva
snödriva
tillskriva
4aggressiva
attraktiva
defensiva
depressiva
destruktiva
diskursiva
effektiva
eruptiva
exklusiva
expansiva
explosiva
expressiva
föreskriva
genomdriva
högaktiva
impulsiva
inaktiva
införliva
instinktiva
intensiva
kognitiva
kollektiva
kompaktskiva
konstruktiva
kreativa
lukrativa
narrativa
negativa
normativa
objektiva
offensiva
positiva
presumtiva
preventiva
primitiva
produktiva
progressiva
reaktiva
relativa
repressiva
restriktiva
selektiva
sensitiva
subjektiva
subversiva
successiva
suggestiva
överdriva
5alternativa
associativa
definitiva
dekorativa
demonstrativa
diminutiva
dispositiva
exekutiva
figurativa
grammofonskiva
hyperaktiva
högproduktiva
illustrativa
improduktiva
ineffektiva
informativa
innovativa
interaktiva
intuitiva
komparativa
konservativa
konsultativa
kontemplativa
korporativa
kvalitativa
kvantitativa
meditativa
operativa
provokativa
retroaktiva
retrospektiva
självdestruktiva
spekulativa
ultimativa
yrkesaktiva
återuppliva
6administrativa
antidepressiva
auktoritativa
kommunikativa
kooperativa
manipulativa
radioaktiva
representativa