menu dblex
Hittade 90 ord som rimmar på återbära
2bära
kära
lära
nära
skära
svära
sära
tjära
tvära
tära
ära
3avskära
avsvära
begära
beskära
besvära
binära
fjällnära
folkkära
färglära
förtära
förära
irrlära
jordnära
kustnära
linjära
livnära
prekära
primära
uppbära
vanära
vulgära
4cirkulära
doktrinära
efemära
egenkära
familjära
ingefära
innebära
kapillära
konsulära
lineära
litterära
militära
monetära
naturlära
nukleära
numerära
ordinära
populära
proletära
reguljära
riviera
sanitära
sekulära
sekundära
solitära
stationära
temporära
vardagsnära
5auktoritära
disciplinära
dokumentära
egalitära
elementära
halvmilitära
humanitära
imaginära
impopulära
interstellära
komplementära
molekylära
parasitära
partikulära
pekuniära
polisiära
preliminära
reaktionära
rektangulära
rudimentära
skönlitterära
spektakulära
totalitära
utvecklingslära
verklighetsnära
veterinära
visionära
6extraordinära
revolutionära
8förrevolutionära