Sidor

dblex.com
simhopp.com


Listor

Astronauter

Berg

Bibliska namn

Bilmärken

Brädspel

Buskar

Byggnader

Danser

Delstater

Departement

Distrikt

Djur

Fiskar

Fjärilar

Flicknamn

Floder

Frukter

Fylken, Norge

Fåglar

Gaser

Grekiska alfabetet

Grevskap

Grundämnen

Grönsaker

Huvudbonader

Huvudstäder

Kantoner

Klädesplagg

Kortspel

Krig

Krukväxter

Kryddor

Köksredskap

Landskap

Landskapsblommor

Landskapsdjur

Län

Länder

Medicinska termer

Metaller

Musikinstrument

Musiktermer

Målare

Månar

Mätinstrument

Namnsdagar

Nationalparker

Nobelpristagare

Nordisk mytologi

Operor

Ostsorter

Planeter

Pojknamn

Presidenter

Provinser

Påvar

Romersk mytologi

Seriefigurer

Sjöar

Skalbaggar

Skor

Skulptörer

Släkttermer

Sporter

Statsministrar

Stjärnbilder

Stjärnor

Svampar

Territorier

Träd

Verktyg

Vulkaner

Växter

Yrken

Öar

 

DbLex.com

mail@dblex.com


 

Korsordslexikon  |  Synonymlexikon  |  Rimlexikon  |  Länkar

 


 
Google
Web DbLex.com

Medicinsk term

 

2

dx

os

 

3

ABC

ägg

ärr

cor

dos

EDS

EEG

EKG

ENG

gen

HLR

MRS

MRT

MTA

OAE

öga

öra

PTA

REM

ren

sin

TBC

ven

 

4

ADHD

AIDS

akut

axon

blod

hypo

iris

kärl

koma

ödem

otit

ovum

PTCA

pulm

urea

 

5

abort

afasi

aorta

artär

bolus

colit

colon

enzym

fiber

graft

hyper

ileum

kanyl

kolik

letal

lumen

lunga

lymfa

organ

osmos

peang

plack

polio

shunt

sinus

spasm

stent

stick

stomi

sutur

T-våg

torax

tumör

ulcus

uremi

venol

virus

Weber

 

6

aferes

alveol

angina

anosmi

asteni

atrium

benign

bypass

cancer

demens

dexter

distal

dorsal

emboli

farynx

fistel

gulsot

hjärta

intima

karies

koagel

krycka

lamina

larynx

ledare

lesion

lumbal

malign

melena

menisk

morbus

mortem

nekros

neuron

pepsin

plasma

radius

rhinit

ruptur

septum

spruta

status

stenos

steril

stroke

synaps

terapi

toxemi

vaccin

vävnad

zoonos

 

7

abdomen

abrasio

adenoid

allergi

anamnes

anatomi

anomali

antigen

båggång

bältros

bindväv

carotis

cochlea

dendrit

dextros

diagnos

dilator

dysfagi

fagocyt

fraktur

hematom

heparin

hepatit

ikterus

infarkt

inicera

journal

kateter

kirurgi

koronar

kronisk

malaria

perifer

pincett

placebo

sjukhus

skleros

trombos

 

8

abrasion

ambulans

anestesi

aneurysm

arteriol

autoklav

bolusdos

botulism

dermatom

dosering

duodenum

hemostas

hydrofil

hypotoni

infusion

injektor

injicera

kapillär

klumpfot

kortison

läkemdel

lymfocyt

metastas

neonatal

ortopedi

pankreas

perkutan

prematur

profylax

punktion

reteplas

rullstol

sinister

sjukvård

skalpell

subkutan

vaskulär

vesikler

ytteröra

 

9

abciximab

abduktion

adduktion

aggravera

anabolism

AV-knutan

blodkropp

CT-kamera

diafragma

dilatator

endoskopi

epifarynx

epistaxis

erytrocyt

fysiologi

hereditet

hypertoni

hypotermi

infektion

influensa

injektion

kärlkramp

kärlskada

kärlspasm

MR-kamera

ocklusion

operation

orofarynx

pacemaker

palpation

peritonit

psykiatri

psykologi

separator

serotonin

skrubbsår

stetoskop

strålkniv

trombocyt

trombolys

ultraljud

ventrikel

xenograft

xerodermi

xerostomi

 

10

alienation

alkoholism

angiografi

artroskopi

aterektomi

audiometri

depression

dilatation

enoxaparin

erysipelas

granulocyt

hypertermi

hypofarynx

indikation

jonkanaler

katabolism

mammografi

musprotein

peritoneum

receptorer

stolpiller

xeroftalmi

 

11

anropsknapp

bipacksedel

claudicatio

clopidogrel

dermatologi

fluoroskopi

Gula febern

koagulation

kranskärlen

laparoskopi

nässelfeber

obstruktion

perforation

QRS-komplex

Rinnes test

saltlösning

schizofreni

sinusknutan

sjukvårdare

ST-sänkning

sterilisera

transfusion

trombektomi

vaccination

 

12

ABO-systemet

administrera

angioplastik

ateroskleros

auskultation

genomlysning

hypothalamus

infartskanyl

inflammation

insufficiens

intensivvård

interstitier

intimaruptur

kapillärvägg

kryoablation

otosalpingit

produkresumé

skiktröntgen

transplantat

tympanometri

 

13

blodkomponent

hypokondriker

infusionspåse

infusionspump

kontrastmedel

koronarkärlen

lösningsmedel

operationssal

Quinckes ödem

resterilisera

sjuksköterska

ulcerös colit

 

14

administrering

datortomografi

defibrillering

dextroslösning

första hjälpen

hemostasventil

infusionsslang

läkemedelspump

lumbalpunktion

nervstimulator

operationsrock

purkinjetrådar

 

15

åderförkalkning

ballongvidgning

beta-blockerare

lunginflamation

malignt melanom

transplantation

vinterkräksjuka

 

16

cochleaimplantat

injektionsspruta

kontraindikation

malariatabletter

Seldinger-teknik

shuntobstruktion

 

17

acetylsalisylsyra

ballongdilatation

dubbelblindstudie

medulla oblongata

 

18

administreringsset

anafylaktisk chock

dilatationskateter

doseringshastighet

fönstertittarsjuka

framstupa sidoläge

graftatheroskleros

koronarangioplasik

koronaratheromatos

 

19

högerkateterisering

patientsignalsystem

 

20

GTP-bindande protein

 

21

blodförtunnande medel

Ehlers-Danlos syndrom

kirurgiska instrument

perfusionsscintigrafi

vänsterkateterisering

 

22

atrioventrikulärknutan

intensivvårdsavdelning

 

23

magnetresonanstomografi

organiskt lösningsmedel

 

24

retrograd kateterisering

 

26

Zollinger-Ellisons syndrom